تور مالزی , تور کوالالامپور , تور پنانگ , تور صباح , تور سنگاپور , تور تایلند , تور بانکوک , تور پوکت , تور پاتایا , تور اندونزی , تور بالی

تور مالزی , تور کوالالامپور , تور پنانگ , تور صباح , تور سنگاپور , تور تایلند , تور بانکوک , تور پوکت , تور پاتایا , تور اندونزی , تور بالی

تور ویژه مالدیو ۵ شب پرواز قطری قیمت عالی

شماره : 0000094
هواپیمایی : قطر ایر ویز
تاریخ : 25 اردیبهشت 09 تیر
مدت اقامت : ۵ شب و ۶ روز
تور مالدیو

تور ویتنام هوشی مین موئینه (فانتیت)

شماره : 0000088
هواپیمایی : قطر ایر ویز
تاریخ : 07 اردیبهشت 09 تیر
مدت اقامت : ۳ شب هوشی مین ۴ شب موئینه ( فانتیت )
تور هوشی مین موئینه

تور ویتنام ترکیبی هانوی دانانگ هوشی‌مین

شماره : 0000087
هواپیمایی : قطر ایر ویز
تاریخ : 07 اردیبهشت 09 تیر
مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
تور هانوی دانانگ هوشی مین

تور مالدیو ۶ شب با قیمت ویژه پرواز قطری

شماره : 0000085
هواپیمایی : قطر ایر ویز
تاریخ : 11 اردیبهشت 10 خرداد
مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
تور مالدیو

تور استانبول قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000084
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 26 فروردین 10 خرداد
مدت اقامت : ۳ شب و ۴ روز
تور استانبول

تور بالی قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000083
هواپیمایی : عمان اير
تاریخ : 12 فروردین 10 خرداد
مدت اقامت : 6 شب بالی
تور بالی

تور ترکیبی هند قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000082
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 19 فروردین 10 خرداد
مدت اقامت : ۳ دهلی + ۲ شب آگرا + ۲ شب جیپور
تور دهلی آگرا جیپور

تور کوالالامپور سنگاپور قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000081
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 18 فروردین 23 خرداد
مدت اقامت : ۴ شب کوالالامپور - ۳ شب سنگاپور
تور کوالالامپور+سنگاپور

تور پوکت قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000080
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 12 فروردین 23 خرداد
مدت اقامت : 7 شب و ۸ روز پوکت
تور پوکت

تور پاتایا قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000079
هواپیمایی :
تاریخ : 12 فروردین 23 خرداد
مدت اقامت : ۷ شب پاتایا
تور پاتایا

تور کوالالامپور پنانگ قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000078
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 12 فروردین 23 خرداد
مدت اقامت :
تور کوالالامپور+پنانگ

تور کوالالامپور لنکاوی قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000077
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 12 فروردین 23 خرداد
مدت اقامت : ۴ شب کوالالامپور ۳ شب لنکاوی
تور کوالالامپور+لنکاوی

تور بانکوک پاتایا قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000076
هواپیمایی :
تاریخ : 12 فروردین 23 خرداد
مدت اقامت : ۴ شب بانکوک ۳ شب پاتایا
تور بانکوک+پاتایا

تور بانکوک پوکت قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000075
هواپیمایی :
تاریخ : 12 فروردین 23 خرداد
مدت اقامت :
تور بانکوک+پوکت

تور بانکوک قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000074
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 14 فروردین 10 خرداد
مدت اقامت : مدت اقامت ۷ شب بانکوک
تور بانکوک

تور مالزی - کوالالامپور , تور مالزی ارزان , آفر تور مالزی

شماره : 0000068
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 12 فروردین 23 خرداد
مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
تور کوالالامپور

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

شماره : 0000023
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 09 دی 13 اسفند
مدت اقامت : 8 روز و 7 شب
تور کوالالامپور

تور بالی 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان

شماره : 0000020
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 28 آبان 29 آذر
مدت اقامت : 7
تور بالی

تور آنکارا قیمت پایه ارزان بهار و تابستان 98

شماره : 0000003
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 26 فروردین 10 خرداد
مدت اقامت : 2 شب و ۳ روز
تور آنکارا

تور بانکوک 7 شب و 8 روز

شماره : 0000014
هواپیمایی :
تاریخ : 09 مهر 30 آذر
مدت اقامت :
تور بانکوک

تور بانکوک پوکت ۴شب و ۳شب

شماره : 0000030
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 13 تیر 09 اسفند
مدت اقامت :
تور بانکوک+پوکت

تور پوکت 7 شب و 8 روز

شماره : 0000029
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 03 مهر 09 اسفند
مدت اقامت :
تور پوکت

تور بانکوک پاتايا ۳شب و ۴شب

شماره : 0000028
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 09 مهر 09 اسفند
مدت اقامت :
تور بانکوک+پاتایا

تور پاتايا 7شب و 8روز

شماره : 0000027
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 09 مهر 31 فروردین
مدت اقامت :
تور پاتایا

تور کوالالامپور پنانگ ۴شب و ۳شب

شماره : 0000025
هواپیمایی :
تاریخ : 09 مهر 09 اسفند
مدت اقامت :
تور کوالالامپور+پنانگ

تور کوالالامپور صباح 4شب و ۳شب

شماره : 0000021
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 09 مهر 09 آذر
مدت اقامت :
تور کوالالامپور+صباح

تور کوالالامپور لنکاوی ۴شب و ۳شب

شماره : 0000024
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 09 مهر 09 اسفند
مدت اقامت :
تور کوالالامپور+لنکاوی

چهار شب کوالالامپور+سه شب سنگاپور

شماره : 0000026
هواپیمایی :
تاریخ : 09 مهر 09 اسفند
مدت اقامت :
تور کوالالامپور+سنگاپور

تور بانکوک پاتایا ۴شب و ۳شب

شماره : 0000047
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 29 مهر 09 اسفند
مدت اقامت :
تور بانکوک+پاتایا

دو شب کلمبو +5 شب بنتوتا

شماره : 0000048
هواپیمایی : عمان اير
تاریخ : 26 آبان 09 اسفند
مدت اقامت :
تور کلمبو + بنتوتا

تور مالدیو(۶ شب و ۷ روز)

شماره : 0000049
هواپیمایی : قطر ایر ویز
تاریخ : 27 آبان 09 اسفند
مدت اقامت : 6 شب و ۷ روز
تور مالدیو

تور ویتنام هوشی مین,هانوی,خلیج هالونگ

شماره : 0000001
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 13 شهریور 24 اسفند
مدت اقامت :
تور هوشی مین+هانوی+هالونگ

تور 3 شب و 4 روز رم

شماره : 0000050
هواپیمایی : ترکيش ايرلان
تاریخ : 04 بهمن 09 اسفند
مدت اقامت :
تور رم

تور هندوستان دهلی,آگرا,جیپور ویژه ۲۵ ژانویه

شماره : 0000052
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 05 بهمن 05 بهمن
مدت اقامت : 7 روز 8 شب
تور دهلی آگرا جیپور

تور ترکیبی هندوستان دهلی آگرا جیپور 97

شماره : 0000053
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 23 دی 08 فروردین
مدت اقامت :
تور دهلی آگرا جیپور

تور ترکیبی هند دهلی آگرا جیپور

شماره : 0000031
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 22 شهریور 23 دی
مدت اقامت : 3 شب دهلی + ۲ شب آگرا + ۲ شب جیپور
تور دهلی آگرا جیپور

تور ویتنام هوشی مین , هالونگ , هانوی

شماره : 0000089
هواپیمایی : قطر ایر ویز
تاریخ : 07 اردیبهشت 09 تیر
مدت اقامت : ۳ شب هوشی مین ۱ شب خلیج هالونگ ۳ شب هانوی
تور هوشی مین+هانوی+هالونگ

تور سریلانکا کلمبو بنتوتا بهار تابستان 98

شماره : 0000090
هواپیمایی : قطر ایر ویز
تاریخ : 07 اردیبهشت 09 تیر
مدت اقامت : 2 شب کلمبو 4 شب بنتوتا
تور کلمبو + بنتوتا

تور اندونزی بالی بهار ۹۸ پرواز ماهان

شماره : 0000092
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 16 اردیبهشت 09 تیر
مدت اقامت : مدت اقامت ۷ شب
تور بالی

تور استانبول ویژه خرداد تیر 98

شماره : 0000093
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 13 خرداد 09 تیر
مدت اقامت : ۳ شب و ۴ روز
تور استانبول

تور کوالالامپور ویژه 5 June

شماره : 0000095
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 01 خرداد 23 خرداد
مدت اقامت :
تور کوالالامپور

آفر تور دیدیم ارزان ویژه خرداد 98

شماره : 0000096
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 24 خرداد 04 تیر
مدت اقامت : ویژه 24 و 31 خرداد 6 شب
تور دیدیم

تور مسکو سنت پترزبورگ تیر 98 ارزان

شماره : 0000097
هواپیمایی : ماهان ایر
تاریخ : 22 خرداد 09 تیر
مدت اقامت : 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ
تور مسکو + سنت پترزبورگ

تماس با ما

آدرس:

تهران اتوبان ارتش ورودی شهرک قائم پاساژ ابریشم طبقه اول واحد 4


شماره تماس :
22465494
ایمیل :
info@mobingasht.net

مبین گشت پارت

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری مبین گشت پارت به استناد مدارک و مجوزهای لازمه از سازمان هواپیمایی کشوری ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردیده است و تاکنون درعرصه ی سفر و گردشگری مشغول به فعالیت می باشد.