تور پاتایا ویژه پاییز 1398

10 آبان - 12 دی

نام هتل درجه هتل سرویس ها قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک(6-12) کودک(2-6)


BB / standard
63,400,000   74,000,000   54,300,000   48,100,000  


BB / Standard
64,300,000   75,800,000   55,200,000   48,100,000  


BB / Superior
71,400,000   89,900,000   62,300,000   51,700,000  


BB / Standard
71,400,000   89,900,000   62,300,000   51,700,000  


BB / Standard
75,800,000   98,700,000   66,700,000   53,400,000  


BB / Sup Seaview
78,400,000   104,000,000   69,300,000   55,200,000  


BB / standard
81,100,000   109,300,000   72,000,000   54,300,000  


BB / Deluxe
81,100,000   109,300,000   72,000,000   56,100,000  


BB / superior
88,100,000   123,400,000   79,000,000   59,600,000  


BB / Standard
89,000,000   125,200,000   79,900,000   59,600,000  


BB / Standard
90,800,000   128,700,000   81,700,000   60,500,000  


BB / Standard
91,600,000   130,400,000   82,500,000   60,500,000  


BB / Standard
98,700,000   144,600,000   89,600,000   64,000,000  


BB / Deluxe
98,700,000   144,600,000   89,600,000   64,000,000  


BB / standard
111,000,000   169,300,000   101,900,000   69,300,000  


BB / DLX Ocean
153,400,000   165,700,000   144,300,000   88,700,000  


شماره تور 0000126
تاریخ اعتبار 10 آبان - 12 دی
تعداد شب 7 شب
خروجی PDF دریافت
خروجی JPG دریافت
خروجی TIF دریافت