تور بانکوک پاییز 1398

01 مهر - 19 آذر

نام هتل درجه هتل سرویس ها قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک(6-12) کودک(2-6)


BB / standard
68,700,000   84,600,000   59,100,000   48,500,000  


BB / Standard
72,200,000   91,600,000   N/A 50,300,000  


BB / standard
72,200,000   91,600,000   62,600,000   50,300,000  


BB / standard
72,200,000   91,600,000   62,600,000   49,400,000  


BB / Superior
73,100,000   93,400,000   63,500,000   51,200,000  


BB / Superior
76,600,000   100,500,000   67,000,000   52,100,000  


BB / standard
76,600,000   100,500,000   67,000,000   52,900,000  


BB / Superior
78,400,000   105,800,000   69,700,000   52,100,000  


BB / Standard
84,600,000   116,300,000   75,000,000   54,700,000  


BB / Superior
86,300,000   119,900,000   76,700,000   54,700,000  


BB / Standard
90,800,000   128,700,000   81,200,000   55,600,000  


BB / Deluxe
90,800,000   128,700,000   81,200,000   57,300,000  


BB / Superior
91,600,000   130,400,000   N/A 58,200,000  


BB / Run Of The House
92,500,000   132,200,000   82,900,000   59,100,000  


BB / Standard
94,300,000   126,900,000   N/A 58,200,000  


BB / Standard
96,900,000   141,000,000   87,300,000   57,300,000  


BB / Superior World
106,600,000   160,400,000   N/A 65,300,000  


BB / Deluxe
107,500,000   162,200,000   97,900,000   61,800,000  


BB / Deluxe
109,300,000   165,700,000   99,700,000   61,800,000  


BB / Deluxe
116,300,000   179,800,000   106,700,000   60,900,000  


BB / Standard
121,600,000   190,400,000   112,000,000   74,100,000  


شماره تور 0000117
تاریخ اعتبار 01 مهر - 19 آذر
تعداد شب 7 شب
خروجی PDF دریافت
خروجی JPG دریافت
خروجی TIF دریافت