تور مالزی , تور کوالالامپور , تور پنانگ , تور صباح , تور سنگاپور , تور تایلند , تور بانکوک , تور پوکت , تور پاتایا , تور اندونزی , تور بالی

تور مالزی , تور کوالالامپور , تور پنانگ , تور صباح , تور سنگاپور , تور تایلند , تور بانکوک , تور پوکت , تور پاتایا , تور اندونزی , تور بالیفرم استخدام

مشخصات فردی
خدمت وظیفۀ عمومی
مدرک تحصیلی
تاهل
اطلاعات سکونت
زبان ها
سوابق شغلی
دوره های آموزشی
افراد تحت تکفل
مشخصات معرف ها
میزان تسلط

Office

نرم افزارهای مرتبط با آژانس هواپیمایی

ضمانت ها
نوع قرارداد
ضمائم
ثبت و ارسال